« بسمه تعالي »
  اداره كل شيلات سيستان در سال 1372 جهت ساماندهي صيد از درياچه هامون در منطقه سيستان و تو سعه آبزي پروري در آبهاي داخلي . منابع آبي استان تاسيس گرديد. درياچه هامون به عنوان بزرگترين تالاب بين المللي آب شيرين با وسعتي برابر 570 هزار هكتار است كه قبل از خشكسالي سالانه بيش از 15000 تن ماهي توسط بيش از 3500 خانوار صياد با 380 فروند قايق موتوري از آن استحصال و علاوه بر مصرف داخل استان به استانهاي ديگر هم ارسال مي گرديد.
چاه نيمه ها در سيستان با وسعت 1500 هكتار منبع قابل اطميناني جهت امرار معاش صيادان محسوب مي شود. همچنين تعداد 15 تعاوني صيادي و 1 اتحاديه صيادي در استان وجود دارد كه افراد تحت پوشش  بيمه اي آن حدود 1500 نفر مي باشد
وجود تاسيسات و مراكز توليد و تكثير ماهيان سرد آبي( سيستم هاي مدار بسته توليد و تكثير ماهي قزل آلا) در شهرستان خاش با ظرفيت يك ميليون قطعه بچه ماهي سرد آبي آب بندانها و منابع آبي زيادي كه در مناطق جنوبي استان وجود دارد و داراي پتانسيل ها و ظرفيت هاي خوبي جهت پرورش ماهي صيد و صيادي و بهبود وضعيت اقتصادي خانوارها و ساكنان آنان محسوب  مي شود.
  وجود سد پيشين در شهرستان سرباز و سد ماشكيد در سراوان، سد شيكلك در نيكشهر و سد هاي بزرگ ديگر كه در كليه شهرستان هاي جنوبي استان وجود دارد منابع قابل اطميناني جهت توليد ماهي محسوب مي شود  همچنين 588000 هكتار  منبع آبي جهت آبزي پروري در سطح استان وجود دارد.
محدوده فعاليتهاي اين اداره كل شهرستان هاي زابل- زهك- هيرمند- هامون- نيمروز- زاهدان-  خاش-  سراوان- ايرانشهر- نيكشهر- سرباز- مهرستان- سيب و سوران- فنوج- قصر قند- ميرجاوه - دلگان-راسك-نگور-بمپور و تفتان  مي باشد كه بالغ بر 1500 باب استخر پرورش ماهي بتني كه علاوه بر پرورش ماهي به علت غني شدن آب در توليد محصولات كشاورزي نقش مهمي ايفا مي نمايد.
شرحمشاهده
 1