فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
3مجموعه قوانین و مقررات سلامت اداری~/asasname//edari.pdf
4مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصات~/asasname//قانون+برگزاري+مناقصات.pdf
5مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی~/asasname//LinkFile_5320.pdf
6قانون کار~/asasname//قانون کار.pdf
7قانون مدنی~/asasname//قانون-مدنی.pdf
8قانون جدید صدور چک~/asasname//قانون-اصلاح-قانون-صدور-چک-1.pdf
9قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی~/asasname//10309قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران.pdf
10قوانین و مقررات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی~/asasname//ghanoon-tasis.pdf
11قانون توزیع عادلانه آب~/asasname//15c17703-d9e9-4534-a78b-038db00d9918_qanon tozie ab.pdf
12قانون ثبت اسناد و املاک~/asasname//قانون-ثبت-اسناد-و-املاک-2.pdf
13قانون امور حسبی~/asasname//قانون-امور-حسبی-1.pdf
14قانون شورای حل اختلاف~/asasname//قانون-شوراهای-حل-اختلاف.pdf
15قانون دیوان عدالت اداری~/asasname//قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری-1.pdf
17سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري~/asasname//rahbari.pdf
18.قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد~/asasname//salamat rdari.pdf
19حقوق شهروندي در نظام اداری~/asasname//4_shahrvandi.pdf
20آئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی~/asasname//1_reshveh.pdf
21ساماندهی كميته های تخصصی مرتبط با مسائل مديريتی و اداری ~/asasname//3_takhasosi.pdf