تاریخ ارسال

ارتباط با ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی

ستاد خبری مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی آماده دریافت اخبار، گزارشات، نظرات و پیشنهادات جهت شناسایی چالش ها و پیشگیری از آسیب های احتمالی می باشد.
تلفن پیام گیر: 02188199905
صندوق پستی : تهران 14155-6336
نمابر: 02188199973