تاریخ ارسال

برگزاری کارگاه منطقه ای مکانیزاسیون در ابزی پروری

27 و 28 بهمن ماه سال 1398 در محل این اداره کل برگزار خواهد شد

باحضور مدیران محترم شیلات استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، کرمان، جیرفت، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیران محترم جهادکشاورزی منطقه سیستان، رئیس محترم اداره امور فناوری های کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان، رواسای ادارات شیلات اب‌های داخلی استان