تاریخ ارسال

برگزاری کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالو

زمان برگزاری: پنج شنبه 12 دیماه 1398 ساعت 8:30 صبح

مکان: زاهدان-بلوار بهداشت-سالن جلسات ساختمان شماره 1 جهاد کشاورزی استان

ثبت نام از طریق سامانه جامع خدمات آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به آدرس:

www.Agrieng.org

شماره تماس: 054-33223851 داخلی 17

هزینه دوره 350000 ریال

اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان