تاریخ ارسال

اقدامات ضروری و احتیاطی در هنگام بارندگی و سیل

بخش صیادی:

در زمان های نزولات جوی مانند بارندگی همراه با رعد و برق و وزش باد با توجه به احتمال خطرات جانی از قایق سواری، صید با شناور  و هرگونه آب‌روی خودداری گردد.

جهت پیش‌گیری از آبگرفتگی حاشیه محل‌های اسکان صیادیان و جلوگیری از نفوذ آب باران به داخل محل های اسکان، پیش بینی های لازم صورت پذیرد.

جهت جلوگیری از خسارت به تورهای صیادی با توجه به وزش تند بادهای احتمالی، نسبت به جمع آوری تورهای پخش شده اقدام گردد.

بخش آبزی پروری:

از هر گونه غذادهی به آبزیان، هنگام ابری شدن هوا یا بارندگی به منظور جلوگیری از بروز تلفات خودداری گردد.

به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز آبزیان، خصوصا ماهی قزل آلا رنگین کمان هنگام ابری شدن هوا یا بارندگی، تجهیزات هوادهی بصورت تمام وقت روشن نگه داشته شود.

دقت لازم در استفاده از هواده و سایر تجهیزات برقی جهت جلوگیری از برق گرفتگی صورت پذیرد.

دقت کافی در حفظ و  نگهداری غذای آبزیان، از هر گونه خیس شدگی و رطوبت زدگی صورت پذیرد.

با توجه به احتمال قطع برق هنگام نزولات جوی، تهیه و آماده به کار بودن یک موتور برق بنزینی برای به کار انداختن هواده ها ضروری می باشد.