تاریخ ارسال

اطلاعیه شماره 2 در خصوص قرارداد نظارت بر طرح های شیلاتی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون نظارت بر طرحهای شیلاتی می رساند با در دست داشتن معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان جهت انعقاد قرارداد به اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است مدت قراردادها از تاریخ  01/12/1396 لغایت 20/04/1397 می باشد.