تاریخ ارسال

اطلاعیه در خصوص تحویل لارو بچه ماهی گرمابی به آبزی پروران متقاضی استان

با توجه به موفقیت مرکز تکثیر زهک این اداره کل در تولید انبوه لارو با کیفیت ، متقاضیان محترم پرورش لارو ماهیان گرمابی ، که دارای استخر خاکی واجد شرایط می باشند می توانند با مراجعه به اداره شیلات شهرستان مربوطه نسبت به ارائه درخواست جهت تحویل لارو اقدام فرمایند.

معاونت تولید و بهره برداری

اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی)