تاریخ ارسال

اخذ مجوز جهت ساخت استخرهای خاکی

به اطلاع کلیه متقاضیان ساخت استخرهای خاکی می رساند با توجه به اخذ مجوزهای لازم از سازمان شیلات ایران، لطفاً جهت اخذ مجوز با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از جمله اسناد مالکیت زمین و پروانه برداشت آب به ادارات شیلات شهرستانها مراجعه فرمایند.