تاریخ ارسال

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز در اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی)

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) اولین جلسه کارگروه مدیریت سبز با حضور اعضا در محل دفتر معاون برنامه ریزی و منابع اداره کل برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر افشاری معاون برنامه ریزی و منابع اداره کل به عنوان دبیر کارگروه به بیان شمایی کلی از اهمیت اجرای دستورالعمل و آیین نامه مدیریت سبز در مجموعه اداره کل به منظور بهره برداری حداکثری از امکانات موجود و صرفه جویی در هزینه ها پرداختند. در این جلسه شرایط عمومی اداره کل حول محورهای تعیین شده در دستورالعمل مدیریت سبز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه هر یک از اعضای کارگروه به بیان اظهار نظرات کارشناسی حول موضوعات حوزه کاری خود پرداختند. در پایان جلسه مقرر گردید اعضای کارگروه نسبت به بررسی دقیق تر پارامترهای دستورالعمل مدیریت سبز و ارائه راهکارهای کارشناسی در بهبود عملکرد حول محورهای مشخص شده در دستورالعمل اقدام نمایند.