تاریخ ارسال

بازدید مدیر کل شیلات استان (آبهای داخلی) و رئیس نهاد هاسب و هیئت همراه از پتانسیل های صید و صیادی شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) مهندس حیدری رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند ضمن بیان این خبر افزود، در راستای جلب مشارکت نهادهای فعال در زمینه توسعه فعالیت های شیلاتی بازدید مشترکی با حضور مدیر کل محترم شیلات استان (آبهای داخلی)، دکتر واعظ مهدوی رئیس بنیاد هاسب، مهندس ادیب زاده مدیر عامل کارخانجات کنسرو سازی تحفه، فرماندار محترم شهرستان هیرمند و هیئت همراه از دریاچه هامون پوزک (چونگ خرگوشی) در حوزه شهرستان هیرمند انجام پذیرفت. در حاشیه این بازدید مهندس شاهرودی مدیر کل محترم شیلات ضمن بیان اهمیت دریاچه هامون به عنوان یک پتانسیل مهم صید و صیادی در استان و منطقه سیستان و نیز سابقه طولانی این منبع آبی در اشتغال بومیان محلی در زمینه صید و صیادی و اهمیت برنامه ریزی جهت بهره برداری حداکثری ظرفیت این منبع آبی در توسعه فعالیت های شیلاتی به بیان توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده توسط اداره کل در این زمینه پرداختند. در پایان ضمن ابراز امیدواری از همکاری بنیادهای حمایتی در توسعه فعالیت ها و برنامه های توسعه ای شیلات در حوزه منابع استان،  آمادگی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) جهت هرگونه همکاری با بنیادهای فعال در زمینه توسعه و اجرای طرح های شیلاتی را اعلام نمودند.