تاریخ ارسال

آغاز توزیع بچه ماهی گرمابی در استخرهای پرورش ماهی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی) به نقل از ناصحی رییس اداره شیلات شهرستان زهک: مرحله اول توزیع بچه ماهی گرمابی در بین آبزی پروران شهرستان زهک با توزیع تعداد ۳۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی از دو گونه آمور و شیزوتوراکس تولید شده در مرکز بازسازی ذخایر ماهی زهک انجام پذیرفت.
وی افزود با عنایت به استقبال گسترده پرورش دهندگان ماهی و توسعه فعالیت های آبزی پروری در شهرستان، روند توزیع رایگان بچه ماهی گرمابی طی چندین مرحله دیگر نیز انجام خواهد پذیرفت.
قابل ذکر است در طی این مرحله از توزیع بچه ماهی، واعظ مهدوی مدیر عامل بنیاد هاسب، اربابی فرماندار شهرستان زهک، شاهرودی مدیر کل شیلات استان و جمعی از خیرین ضمن بازدید از روند توزیع بچه ماهی از برخی استخرهای پرورش ماهی شهرستان نیز بازدید نمودند.