تاریخ ارسال

برگزاری دوره آموزشی اصول حمل و نقل، نگهداری و عرضه ماهیان پرورشی در شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان  (آبهای داخلی) : دوره آموزشی اصول حمل و نقل، نگهداری و عرضه ماهیان پرورشی ویژه آبزی پروران، صیادان و فروشندگان ماهی در هیرمند برگزار گردید.

حیدری صادق رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند با اعلام خبر فوق افزود : در این دوره آموزشی با هدف ارتقاء  کیفیت عرضه ماهیان پرورشی و نقش آن در افزایش سرانه مصرف آبزیان مسائلی نظیر اصول و قوانين حمل و نقل و نگهداري آبزيان و بهبود شرايط براي عرضه مناسب ماهیان پرورشی، اصول و روش‌هاي جلوگيري از فسادپذيري آبزيان و نگهداري مناسب آن و ... عنوان شد. وی افزود این دوره با همکاری مربی مجرب از  اداره دامپزشکی شهرستان برگزار و به تعداد  20  نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید