تاریخ ارسال

صید ماهی قزل آلا از استخرهای شهرستان هیرمند آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان  (آبهای داخلی) : صید ماهی قزل آلا از تعداد 14 باب استخر پرورش ماهی شهرستان هیرمند آغاز شد

حیدری صادق رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند با اعلام خبر فوق  افزود : در سال جاری توزیع بچه ماهی قزل آلا در اواسط مهرماه  و نسبت به سنوات گذشته یک ماه زودتر انجام گرفت که باعث گردیده سریعتر به وزن مناسب بازاری برسد و عواملی نظیر افزایش آگاهی بهره برداران و اعمال مدیریت و مراقبت بالا، ترویج مکانیزاسیون و ... در این زمینه مثمر ثمر بوده است. وی  افزود پیش بینی می شود در پایان فصل پرورش بالغ بر 15 تن ماهی قزل آلا از این استخرها صید و روانه بازار مصرف گردد.