تاریخ ارسال

بازدید مدیران کل کار، تعاون، رفاه اجتماعی و صندوق بیمه روستائیان و عشایر از فعالیتهای شیلاتی استان سیستان و بلوچستان(آبهای داخلی)

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)

جهاندیده مدیر کل کار، تعاون، رفاه اجتماعی و شاهوزهی مدیر کل صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان و همراهان به منظور بررسی طرح های اشتغالزایی شیلاتی که از محل سامانه کارا تسهیلات دریافت نموده اند از بخش های مختلف فعالیت اداره کل شیلات استان بازدید نمودند.

میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات استان با اعلام خبر فوق افزود بازدید از فعالیتهای صید و صیادی در چاه نیمه چهارم،  طرح های متراکم پرورش ماهی، بازار عرضه آبزیان و افتتاح یک باب فروشگاه عرضه ماهی از جمله برنامه های مورد بازدید بود.

وی افزود در سال گذشته تعداد 303 طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 71585 میلیون ریال از محل سامانه کارا به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است که این طرح های اشتغالزایی شامل خرید ادوات صید و صیادی، ساخت و تجهیز فروشگاه عرضه آبزیان، مکانیزاسیون استخرهای پرورش ماهی، خرید خودرو سردخانه دار حمل و نقل فرآورده های شیلاتی، ساخت استخر پرورش ماهی بوده است و زمینه اشتغال 309 نفر را فراهم نموده است.