تاریخ ارسال

برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی ویژه کارکنان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان ( آبهای داخلی ) دو دوره کلاس آموزشی با عنوان اقتصاد مقاومتی با رویکرد آبزی پروری و دوره بازاریابی محصولات شیلاتی در حال برگزاری است .

این مطلب را سرکار خانم اصولی مسئول آموزش این اداره کل بیان کرد و افزود جهت بالابردن سطح آگاهی و دانش کارکنان که رشته های شغلی آنان متناسب با نوع دوره های برگزار شده می باشد با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان از تاریخ 98/10/23 در محل این اداره کل در حال برگزاری است که در پایان این دوره ها گواهینامه کد دار آموزشیبرایشرکت کنندگان صادر خواهد شد.