تاریخ ارسال

شرکت کارشناسان اداره‌کل شیلات استان (آبهای داخلی) در کارگاه ملی-آموزشی نقش مکانیزاسیون درآبزی پروری با تأکید بر ارتقاء بهره وری از آب

به گزارش روابط عمومی:
کارگاه ملی-آموزشی نقش مکانیزاسیون درآبزی پروری با تأکید بر ارتقاء بهره وری از آب، با همت گروه ترویج آبزیان مازندران و با حضور مهندس محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران، مهندس شیری مدیریت فنی و امورآبزی پروران شیلات ایران، دکتربهادری معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهندس سعادت نژاد معاون برنامه ریزی مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، مهندس سید علیخانی مسئول مکانیزاسیون سازمان شیلات ایران، مدیران و کارشناسان شیلات استان‌های کشور، جمعی از مدیران تشکل‌های آبزی پروری و تولید کنندگان ادوات مرتبط با مکانیزاسیون روز سه شنبه  ۱۰ دیماه درسالن اجتماعات این اداره کل برگزارگردید.
در این کارگاه ملی که مهندس احمدی کارشناس گروه توسعه آبزیان و مهندس ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک بعنوان نمایندگان این اداره کل در آن حضور داشتند در مورد مباحثی همچون: افزایش تولید درواحد سطح، استفاده بهینه ازمنابع آبی موجود درکشور، استفاده حداکثری از توان و پتانسیل مزارع، بهینه کردن مدیریت تولید مزارع و تولید محصول سالم و بهداشتی، کاهش ریسک تولید، کاهش مصرف انرژی ،کاهش تلفات با مدیریت شرایط فیزیکو شیمیایی آب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست بحث و تبادل تجربیات صورت پذیرفت.