تاریخ ارسال

برگزای جلسه هماهنگی، جهت تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان فعالیت های سایر آبزیان (زالو، ماهیان زینتی، ارتمیا و ...)

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

جلسه هماهنگی، جهت تسهیل صدور مجوز برای متقاضیان فعالیت های سایر آبزیان (زالو، ماهیان زینتی، ارتمیا و ...) در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید.

مهندس شیخ‌ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زاهدان، با اعلام این خبر افزود در این جلسه که با حضور مهندس جهانتیغ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مهندس شاهرودی مدیرکل شیلات استان (آبهای داخلی)، مهندس علیزاده معاون تولید و بهره‌برداری آبزیان و همچنین سایر همکاران مرتبط با فرآیند صدور مجوز برگزار گردید تصمیماتی جهت تسهیل فرآیند صدور مجوز مورد توافق قرار گرفت.