تاریخ ارسال

تشکیل کارگروه فرعی تخصصی شیلات و آبزیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

این کارگروه به منظور هماهنگی های بین بخشی برای مدیریت کاهش خسارات احتمالی با ورود سامانه فعال بارشی به استان بر فعالیت های آبزی پروری و صیادی آبهای داخلی استان در محل دفتر مدیر کل تشکیل گردید.

و در ادامه جلسه موارد لازم پس از بحث و تبادل نظر مصوب و به شهرستانهای استان ابلاغ گردید.