تاریخ ارسال

ارتقای عرضه بهداشتی آبزیان در سطح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

به هدف ارتقای عرضه بهداشتی آبزیان و به تبع آن افزایش سرانه مصرف،  انواع ادوات عرضه بهداشتی آبزیان در طی سال 1397 و شش ماهه ابتدایی سال 1398 در سطح استان توزیع شده است.

مهندس زارع جوان رئیس گروه صنایع شیلاتی و توسعه بازار با اعلام این خبر افزود:   با هدف استاندارد سازی عرضه بهداشتی و افزایش سرانه مصرف آبزيان انواع ادوات و وسایل حمل ونقل، نگهداری و عرضه آبزیان شامل سبد حمل ماهی، میز عرضه و فرآوری، یخدان، صندوق دوجداره، وان عرضه زنده، پمپ هوادهی و دستگاه فلس گیر ماهی بین بهره برداران شیلاتی (پرورش دهندگان، صیادان و فروشندگان ماهی) و فروشگاه‌های نمونه شیلاتی سطح توزیع گردید.