تاریخ ارسال

اغاز برداشت ماهیان گرمابی از برخی از استخرهای پرورشی شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل: 

بیش از دو تن ماهی گرمابی از دو استخر پرورشی واقع در شهرستان زابل برداشت گردید

مهندس محمود سرگزی رئیس اداره شیلات شهرستان زابل، ضمن اعلام خبر برداشت بیش از دو تن ماهی گرمابی از دو استخر پرورشی این شهرستان که بصورت برداشت لایه ای اقدام به صید نمودند، افزود در سال جاری نیز تعداد 204 باب استخر با ماهیان گرمابی، 20 باب استخر تحت پروژه به وزن رسانی با لارو  و 17 باب استخر با ماهی سردابی قزل‌آلا ماهیدار شده است، ضمناً تعداد 86 باب استخر نیز از سال گذشته فعال می باشدکه انتظار می رود در پایان فصل پرورش بیش از 250 تن ماهی برداشت گردد.