تاریخ ارسال

بازدید از مرکز تکثیر و پرورش در حال راه‌اندازی زالوی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل:
مهندس شاهرودی مدیرکل شیلات به همراه جناب دکتر پایدار نماینده بنیاد برکت در حوزه شهرستان زهدان  و مهندس جهانتیغ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از اولین مرکز درحال راه اندازی زالوی استان بادید نمودند.
مهندس شیخ ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زهدان ضمن اعلام این خبر افزود این مرکز توسط بخش خصوصی جوان و علاقه مند در حال پیگیری است و امید می رود با همکاری دستگاه های متولی بتوان به راه اندازی این فعالیت ارزشمند و اشتغال زا کمک نمود. در این بازدید دکتر پایدار  نیز ضمن ابراز خرسندی از همت سه جوان متولی این فعالیت، آقایان سپهری، ملاشاهی و نجفی، در خصوص آمادگی بنیاد جهت کمک به فعالیت و توسعه این مرکز خبر داد.