تاریخ ارسال

بازدید دانشجویان دانشگاه زابل از برخی فعالیت های آبزی پروری  اداره  شیلات شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل:
در راستای همکاری متقابل دانشگاه زابل و اداره کل شیلات ، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه شیلات دانشگاه زابل از برخی از فعالیت های شیلاتی شهرستان زهک بازدید نمودند.
مهندس ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک با اعلام خبر فوق افزود بازدید از مرکز بازسازی ذخایر ماهی زهک، طرح های متراکم پرورش ماهی قزل آلا و استخرهای خاکی پرورش کپور ماهیان از جمله بخش های مورد بازدید بود.
وی افزود در راستای انتقال تجارب و بهره گیری از پتانسیل های ارزشمند پژوهشی دانشگاه زابل، علاقه مندی و آمادگی کامل جهت تداوم و تعمیق همکاری ها وجود دارد که این امر می تواند به توسعه پایدار صنعت آبزی پروری استان کمک شایانی نماید.