تاریخ ارسال

مشارکت مدیرکل و رییس اداره شیلات شهرستان زاهدان در مراسم اجرایی طرح نهضت همگانی درختکاری

مشارکت مدیرکل و رییس اداره شیلات شهرستان زاهدان در مراسم اجرایی طرح نهضت همگانی درختکاری
به گزارش روابط عمومی اداره کل:
جناب اقای مهندس شاهرودی مدیرکل محترم، جناب اقای شیخ ویسی رئیس محترم اداره شیلات شهرستان زاهدان به همراه جناب آقای پاکزاد مدیرکل محترم منابع طبیعی استان در مراسم کاشت نهال شرکت نمودند.
مهندس شیخ ویسی ضمن اعلام این خبر افزود در این مراسم که با کشت نمادین چند اصله نهال توسط مدیرکل شیلات همراه شد درنظر است تا 880 هزار نهال در مساحتی بیش از 5390 هکتار کشت گردد.