تاریخ ارسال

بازدید مسئولین بنیاد علوی از طرح های شیلاتی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی):
جناب آقای صفایی مجری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان زهک و آقای دهمرده مدیر شهرستانی بنیاد علوی از طرح های متراکم پرورش ماهی قزل آلای شهرستان زهک با هدف بررسی نحوه کمک به توسعه هر چه بیشتر فعالیت های آبزی پروری بازدید نمودند.
مهندس شاهرودی مدیر کل شیلات استان (آبهای داخلی) در حاشیه این بازدید اظهار داشت مکانیزاسیون استخرهای پرورش ماهی، خصوصا استخرهای جدیدی که در نظر  است با مشارکت بنیاد علوی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهرستان زهک ساخته شود، تاثیر مستقیم و مهمی در افزایش تولیدات آبزیان، اقتصادی شدن فعالیت های پرورش ماهی و ارتقای میزان درآمد و  اشتغال خواهد داشت.
قابل ذکر است که در فاز اول اجرای این طرح تعداد 150 باب استخر پرورش ماهی شهرستان زهک توسط بنیاد علوی مکانیزه خواهد شد.