تاریخ ارسال

بازدید جناب آقای دکتر امید، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و جناب آقای مهندس موهبتی، استاندار گرانقدر استان از پتانسیل های آبزی پروری شهرستان میرجاوه

بازدید جناب آقای دکتر امید، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و جناب آقای مهندس موهبتی، استاندار گرانقدر استان از پتانسیل های آبزی پروری شهرستان میرجاوه

در تاریخ 1398/9/6 اداره شیلات شهرستان میرجاوه، مفتخر به میزبانی جناب آقای دکتر امید، معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و جناب آقای مهندس موهبتی، استاندار گرانقدر استان گردید.

محمد کول رییس اداره شیلات شهرستان میرجاوه ضمن اعلام این خبر افزود: در این بازدید از استخر پرورش ماهی سردابی آقای ریگی واقع در منطقه لادیز بازدید بعمل آمد و گزارشی درخصوص پتانسیل های سردابی شهرستان میرجاوه در حاشیه کوه تفتان، خدمت معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و استاندار گرانقدر ارائه گردید.