تاریخ ارسال

رهاسازی بچه ماهی قزل آلا در استخرهای شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل:

بیش از 37000 قطعه بچه ماهی در استخرهای متقاضیان پرورش ماهی سردابی قزل آلا شهرستان زابل توزیع گردید.

مهندس سرگزی رئیس اداره شیلات شهرستان زابل ضمن اعلام این مطلب افزود این اداره  با ساماندهی متقاضیان توانسته است در سال جار بیش از مقدار توزیع شده در سال گذشته نسبت به توزیع بچه ماهی سردابی اقدام نماید و امید می رود در پایان فصل پرورش بیش از 12 تن ماهی برداشت گردد.