تاریخ ارسال

بازدید مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان خاش از سیستم های مدابسته تودک و اسکل اباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل،با توجه به پتانسیل ارزشمند دو سیستم مداربسته شهرستان خاش در تولید و اشتغال، مهندس کمالی مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان خاش از سیستم های مذکور بازدید نمودند.
جناب اقای شهرکی رئیس اداره شیلات شهرستان خاش ضمن اعلام این خبر و تشکر از عنایات مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان خاش به فعالیت های آبزی پروری، افزود در این بازدید از وضعیت پرورشی سیستم کمند کاج (تودک) و پتانسیل سیستم مداربسته فواد اسکل اباد بازدید و بر تلاش جهت حداکثر فعال سازی دو سیستم تاکید گردید.