تاریخ ارسال

رهاسازی بچه ماهی قزل الا در شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)، نظر به مساعد شدن شرایط آب و هوایی، رهاسازی بچه ماهی قزل آلا در شهرستان هیرمند آغاز گردید.
 آقای مهندس حیدری صادق رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند ضمن اعلام این خبر افزود با توجه به مساعد شدن هوا از لحاظ دمایی در نیمه دوم سال برای پرورش ماهی قزل الا، رهاسازی تعداد 35000 قطعه بچه ماهی قزل الا در 14 باب استخر پرورش ماهی این شهرستان آغاز گردیده است که پیش بینی می شود در انتهای فصل بالغ بر 17 تن ماهی سردابی برداشت گردد؛ وی افزود افزایش آگاهی آبزی پروران در جهت مکانیزه کردن استخرهای پرورشی و در نتیجه افزایش تولید از دلایل افزایش تمایل و استقبال متقاضیان به پرورش ماهی قزل آلا در این شهرستان بوده است.