تاریخ ارسال

برگزاری اولین جلسه کارگروه ویژه برنامه ریزی توسعه فعالیت‌های شیلاتی در شهرستان دلگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات ابهای داخلی استان، اولین جلسه کارگروه ویژه برنامه ریزی توسعه فعالیتهای شیلاتی در شهرهای کمتر توسعه یاقته استان با حضور سرپرست اداره کل، معاونین و رواسای گروه های تخصصی بر گزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس شاهرودی، ضمن بیان عزم ملی واستانی جهت توسعه در شهرستان دلگان، به ضروت تلاش مضاف کلیه بخش های این اداره کل باهدف بهره گیری از فرصت های توسعه پایدار شیلاتی تاکید نمود و تهیه سند جامع توسعه شیلاتی را بعنوان اولین گام ذکر نمودند. ضمنا مصوب گردید نسبت به ساخت استخر، ماهیدار نمودن کلیه استخرهای قابل فعال سازی و برگزاری دوره طبخ آبزیان در آن شهرستان اقدام فوری صورت پذیرد.