تاریخ ارسال

بازدید فرمانده تیپ 288 زرهی از فعالیتهای شیلاتی شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی)، فرمانده محترم تیپ 288 زرهی ارتش و فرمانده ارشد نظامی منطقه خاش، جناب سرهنگ شفیعی از سیستم مداربسته کمند کاج و استخرهای پرورشی شهرستان خاش بازدید نمودند.
آقای مهندس شهرکی، رئیس اداره شیلات شهرستان خاش ضمن اعلام این مطلب افزود که در طی این بازدید جناب سرهنگ شفیعی دستور راه اندازی یک باب فروشگاه عرضه زنده آبزیان را در منطقه کوی سازمانی خانواده های محترم ارتش صادر و خواستار همکاری اداره شیلات شهرستان خاش در این خصوص و نیز برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی و ترغیب همکارانشان در این خصوص شدند.