تاریخ ارسال

ادامه روند توزیع بچه ماهی گرمابی در استخرهای پرورش ماهی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک با اعلام خبر فوق افزود در ادامه روند توزیع بچه ماهی گرمابی، تعداد 40 هزار قطعه بچه ماهی آمور در استخر های پرورش ماهی شهرستان زهک رهاسازی گردید.

وی افزود از ابتدای دوره پرورش ماهیان گرمابی تاکنون طی 6 مرحله توزیع بچه ماهی،  تعداد بیش از نیم میلیون قطعه بچه ماهی در استخر های شهرستان زهک رهاسازی شده است.