تاریخ ارسال

برگزاری جلسه به منظور تسهیل فعالیت های صیادی و آبزی پروری شهرستان نیمروز

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، به منظور بررسی مشکلات صیادان جلسه ای در دفتر فرماندار محترم شهرستان نیمروز، جناب آقای مهندس قهرمانی برگزار شد در این جلسه که مدیرکل، رئیس اداره صید، مسئول واحد حقوقی اداره کل و رئیس اداره شیلات شهرستان نیمروز حضور داشتند مصوب شد همکاری و هماهنگی های قانونی و توافق شده جهت تسهیل فعالیت های صیادی از دریاچه و بندهای خاکی شهرستان همچنین توسعه فعالیت های ابزی پروری بعمل آید.