تاریخ ارسال

برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی و به نقل از رئیس اداره شیلات خاش آقای مهندس شهرکی، مراسم عزاداری دهه اول محرم درنمازخانه مدیریت جهادکشاورزی با حضور مسئولین وکارکنان مدیریت جهادکشاورزی  منابع طبیعی وعشایری برگزار گردید.