تاریخ ارسال

تشکیل جلسه با هدف تسهیل فرآیند صدور کارت شناسایی بهره برداران

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، پیرو درخواست این اداره‌کل در خصوص تشکیل جلسه با هدف تسهیل فرآیند صدور کارت شناسایی موضوع دستورالعمل اجرایی ساماندهی دامداری‌های روستایی، عشایری و غیرصنعتی (اجرای تبصره 4 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور) ((ماده 12-الف- اخذ استعلام از سازمان نظام دامپزشکی درخصوص وضعیت بهداشتی دامداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان))؛ جلسه ای در تاریخ 98/6/10 در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و با حضور نمایندگان اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، ریاست سازمان نظام دامپزشکی استان، معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگان محترم سازمان جهادکشاورزی استان و نماینده اداره کل دامپزشکی استان برگزار گردید. در پایان مصوب گردید تا همکاری لازم توسط سازمان نظام دامپزشکی استان با متقاضیان محترم صورت پذیرد.