تاریخ ارسال

برگزاری جلسه شورای اداری در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی دراین جلسه اقای مهندس میرانی شاهرودی از طرف معاون محترم استاندار وفرمانداری ویژه شهرستان زابل به عنوان سرپرست اداره کل شیلات سیستان وبلوچستان (ابهای داخلی) معرفی گردید. سپس آقای مهندس شاهرودی به گزارشی از فعالیت های شیلاتی در سطح استان پرداخت وابراز امیدواری کرد که با وورد آب به منطقه سیستان وضعیت اقتصادی صیادان رونق بهتری بگیرد.