تاریخ ارسال

جمع آوری ماهیان اقتصادی با همت صیادان و هماهنگی شیلات

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، رئیس اداره شیلات شهرستان هیرمند اعلام نمود با توجه به کاهش شدید آورد رودخانه هیرمند و به منظور جلوگیری از تلفات ماهیان موجود در کانال مرزی ایران و افغانستان در حوزه ی شهرستان هیرمند، تعداد 19 گروه صیادی با هماهنگی و مساعدت هنگ مرزی ، فرمانداری و شیلات شهرستان ساماندهی گردید تا با صید ماهیان ، ضمن جلوگیری از تلف شدن آنها، بهره گیری مناسبی از این نعمت الهی  به عمل آید. مهندس محبعلی حیدری صادق افزود : تاکنون مقدار 4تن بچه ماهی و ماهی خوراکی از کانال مذکور صید گردیده و از این مقدار 2500کیلوگرم بچه ماهی با وزن متوسط 50 گرم  در20 باب استخر پرورش ماهی شهرستان توزیع و1500کیلوگرم ماهی خوراکی روانه بازار مصرف گردیده است و این روند کماکان ادامه دارد.