تاریخ ارسال

برگزاری دوره آموزشی ترویجی اصول حمل و نقل و عرضه ماهی زنده

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان ،دهقان سرپرست اداره شیلات شهرستان سراوان با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت بهبود کیفیت بهداشتی ماهیان و نقش آن در ارتقاء شاخص های سلامتی جامعه، اداره شیلات شهرستان سراوان با هدف تنوع بخشی در روشهای عرضه ماهیان پرورشی و افزایش جذابیت در عرضه که در نهایت منجر به افزایش سرانه مصرف خواهد گردید، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی ترویجی اصول حمل و نقل و عرضه ماهی زنده با حضور 50 نفر از بهره برداران و عرضه کنندگان ماهی( ثابت و سیار) منطقه نمود.

قابل ذکر است این دوره که با همکاری یک نفر مربی مجرب از  اداره دامپزشکی شهرستان برگزار گردید فراگیران با لوازم و تجهیزات  و اصول عرضه ماهی زنده آشنا شدند.