تاریخ ارسال

برگزاری جلسه شورای اداری اداره کل شیلات آبهای داخلی

براساس دعوت قبلی جلسه شورای اداری در تاریخ 11/3/98 ساعت 8 صبح روز شنبه در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

  1. ارائه گزارش توسط معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
  2. ارائه گزارش اعتبارات سال 1397 توسط گروه برنامه ریزی و بودجه
  3. ارائه گزارش از پروژه های مهم به وزن رسانی توسط معاون تولید و بهره برداری
  4. ارائه گزارش آخرین وضعیت تولید لارو در مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان گرمابی و بومی زهک توسط مسئول مرکز
  5. ارائه گزارش پروژه مهم ساخت استخرهای سایت شمالی توسط رئیس اداره فنی آبزیان

در ادامه جلسه مدیر کل محترم ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته توسط همکاران، با توجه به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر همدلی در همه ابعاد تاکید نمود و از کارهای خیلی خوب صورت گرفته پرورش متراکم قزل آلا، پرورش ماهی در استخرهای خاکی عمیق، تامین بچه ماهی سردآبی مورد نیاز با فعال شدن سیستم های مداربسته بعنوان پروژه های شاخص سال 97 یاد کردند و از اجرایی شدن پروژه مهم به وزن رسانی تولید بچه ماهی با توجه به لارو ماهی گرمابی توزیع شده در بین جوامع خرد روستایی، برای سال 1398 تاکید کردند.

در ادامه جلسه مصوباتی مهم برای پیگیری صورت پذیرفت و در پایان از همکارانی که در سال قبل به منظور امورات محوله تلاش و همکاری خوبی داشته اند تقدیر و تشکر گردید.