تاریخ ارسال

دیدار مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای کشاورزی استان با مدیر کل شیلات آبهای داخلی

در حاشیه دیدار مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان با مدیرکل شیلات آبهای داخلی در محل دفتر مدیرکل و با حضور تعدادی از همکاران بخش تخصصی جلسه ای برگزارگردید . در این جلسه آقای شریفی نیک مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی استان، تاریخچه ایجاد شرکت مذکور در کشور و استان و اهداف آن را تبیین نموده و اظهار داشتند که در حال حاضر اولویت های اصلی شرکت در موضوع ایجادگلخانه ها، شیلات و دامپروری می باشد. همچنین مدیرکل شیلات استان نیز در خصوص اجرای پروژه های مشترک شیلاتی از جمله ایجاد شهرک ماهیان زینتی تاکید نمودند. در پایان جلسه مذکور از 2 مورد از عرصه های تحت نظر شرکت شهرک های کشاورزی استان در بنجار و بی بی دوست بازدید بعمل آمد.