تاریخ ارسال

برگزاری دوره ی آموزشی پرورش لارو ماهیان گرمابی در شهرستان زابل

آقای مهندس سرگزی رئیس اداره شیلات شهرستان زابل از برگزاری دوره ی آموزشی برای پرورش لارو ماهیان گرمابی در روستای تپه دز خبر داد و افزود :

با توجه به علاقه مندی آبزی پروران شهرستان به پرورش لارو و لزوم آشنایی بیشتر آنان با جزئیات و نحوه ی پرورش، در تاریخ 21/02/1398 با همکاری معاونت محترم تولید و بهره برداری و مرکز تکثیرزهک یک دوره آموزشی پرورش لارو ماهیان گرمابی برگزارگردید.