تاریخ ارسال

آغاز پروژه به وزن رسانی لارو ماهیان گرمابی در سطح یک هکتار از استخرها ی پرورش ماهی شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، مهندس سرگزی رئیس اداره شیلات زابل با بیان این خبر افزود: با توجه به اینکه  قصد داریم منبعد نیاز بچه ماهی پرورشی شهرستان،با به وزن رسانی لاروها در استخرهای خود شهرستان تامین شود، اقدام به گزینش و آماده سازی 6 باب استخر برای این پروژه نموده ایم.

لازم به ذکر است طی این پروژه  بیش از 1/2 میلیون لارو در استخرهای منتخب رها سازی و غذای پودری مورد نیاز بصورت ترویجی بین  پرورش دهندگان توزیع میگردد.