تاریخ ارسال

بازدید دکتر عرب معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان از سیستمهای مدار بسته شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان به نقل از آقای شهرکی رئیس اداره شیلات شهرستان خاش، آقای دکترعرب، معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان و کارشناسان مربوطه به اتفاق سیستانی مدیر کل شیلات استان و مسئولین ادارات شهرستان خاش از سیستمهای مدار بسته تولید ماهیان سردابی بازدید نمودند. کفتنی است در این بازدید مقرر شد که پیگیری جدی در خصوص تامین اعتبارات لازم از طریق کمک های فنی اعتباری برای تجهیز و به روز رسانی این مرکز صورت گیرد. قابل ذکر است که سیستم مذبور علاوه بر تامین بچه ماهی مورد نیاز استان، تولید ماهی پرواری قزل آلا را بر عهده دارد.