تاریخ ارسال

گزارش فعالیتهای مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان زهک بعنوان تنها مرکز تکثیر و تولید بچه ماهی بومی(سفید سیستان) و گرمابی(کپور ماهیان چینی) در جنوب شرق کشور در راستای انجام رسالت تعیین شده با هدف حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی_ تولید و اشتغال سالیانه فعالیت تولید لاروبچه ماهی گونه های فوق الذکر مورد نیاز بهره برداران بخش شیلات در حوزه آبهای داخلی را از نیمه اول اسفند ماه آغاز نموده و در نیمه اول خرداد سال بعد به اتمام می رساند. نکته قابل توجه اینکه در سالهای اخیر نه تنها در جهت تامین بچه ماهی درون استانی به طور جدی ایفای نقش نموده بلکه بخشی از بچه ماهی مورد نیاز استان های هم جوار از جمله کرمان، بندر عباس، خراسان جنوبی را نیز مرتفع نموده است. اما با عنایت به جاری شدن آب در مناطق شمال و پرآب شدن منابع آبی در جنوب استان در سال زراعی جدید و نیاز فراوان به نهاده بچه ماهی به دنبال فعال سازی استخرهای پرورش ماهی(بتنی و خاکی) و همچنین ماهی دار نمودن ذخایر آبی در جهت رونق تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال رسالت این مرکز دو چندان شده است. لذا به منظور تحقق این هدف برنامه ریزی شده تا به منظور افزایش تولید بچه ماهی از توان بهره برداران پیشرو و علاقه مند بخش شیلات در شهرستانهای مختلف استان برای حداقل دو میلیون بچه ماهی از گونه کپور و آمور به موازات نوع فعالیت مرکز که برای تولید 4 تا 5 میلیون بچه ماهی برنامه ریزی شده است بهره گیری شود. لیکن برای این مهم این مرکز در نظر دارد سقف تولید لارو را از از تعداد000/350/28 قطعه در سال 97 به 40 تا 50 میلیون قطعه در سال 98 افزایش دهد تا علاوه بر تامین نهاده بچه ماهی داخل استان بخشی از نیاز استان های هم جوار به بچه ماهی را نیز مرتفع نماید.