تاریخ ارسال

تامین مستقیم ماهی قزل آلای برخی ادارات شهرستان زاهدان از تولیدکنندگان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان ، مهندس شیخ ویسی با اعلام این موضوع افزود به منظور تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان و افزایش سرانه مصرف این پروتئین ارزشمند، اداره شیلات شهرستان همکاری لازم با بخش خصوصی جهت تامین ماهی قزل آلای مورد نیاز کارکنان دستگاه های اجرایی مانند فرمانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان اقتصاد دارایی را صورت داد که مورد استقبال گسترده قرار گرفت و مقرر شد که این روال در آینده نیز ادامه یابد.