تاریخ ارسال

برگزاری جلسه کارگروه فرعی تخصصی شیلات و آبزیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، آقای مهندس نجفی رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه اداره کل اعلام نمود براساس دعوت قبلی ساعت 8 صبح مورخه 97/12/21 کارگروه فرعی تخصصی، شیلات و آبزیان این اداره کل به منظور بررسی مصوبات قبلی و هماهنگی و برنامه ریزی لازم با توجه به بارندگی های اخیر و در پی آن آب گیری منابع آبی سطح استان و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند تشکیل جلسه داد و هماهنگی های لازم بین بخش صورت گرفت.