تاریخ ارسال

آغاز برداشت ماهیان سردآبی ازاستخرهای پرورش ماهی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، سیستانی مدیر کل شیلات آبهای داخلی استان بیان نمود: کار برداشت ماهی قزل آلا از استخرهای پرورش ماهی استان شروع گردیده و تا پایان فروردین ماه سال 98 ادامه خواهد داشت. وی افزود تامین بچه ماهی مورد نیاز استخرهای سرد آبی استان از سیستم های مداربسته شهرستان خاش صورت می گیرد. آموزش آبزی پروران وکمکهای ترویجی در قالب استفاده از تکنولوژی باعث افزایش تراکم رهاسازی ماهی در استخرها از 5 قطعه در مترمربع به 30 قطعه باعث حرکت از مقیاس معیشتی به اقتصادی گردیده که در این زمینه شیلات بسیار موفق بوده است وباعث گردیده که پرورش ماهی از اولویت چندم کشاورزان به اولویت اول یا دوم تبدیل شود. یاد آور می گردد در سال جاری نزدیک به 300 هزار قطعه بچه ماهی سردابی در استخرهای استان رها سازی شده که پیش بینی می گردد بیش از 150 تن ماهی از این استخرها برداشت گردد.