تاریخ ارسال

بازدید مدیر کل شیلات استان به همراه مسئولین بخش نصرت آباد از پتانسیلهای شیلاتی نصرت آباد

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان،آقای سیستانی مدیرکل شیلات استان به همراه مهندس سرگزی معاون تولید و بهره برداری اداره کل،مهندس نوری بخشدار نصرت آباد ،مهندس اشکانی مدیرجهاد کشاورزی وخانم رخشانی رئیس میراث فرهنگی زاهدان وحاج حمید نارویی رئیس شورای اسلامی حصاروییه ی نصرت آباد از پتانسیل های شهرستان زاهدان و همچنین بخش نصرت آباد و رودماهی بازدید به عمل آوردند.

این مطلب را آقای شیخ ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زاهدان اعلام و افزود،در این بازدید مقرر گردید جهت ایجاد سایت پرورش ماهی باتوجه به دبی آب رودخانه رودماهی،پس از بررسیهای کارشناسی واعلام مقدار تناژ تولید آبزیان در منطقه ی مذکور سایت پرورش ماهی احداث گردد.