تاریخ ارسال

افتتاح اولین جایگاه عرضه زنده ماهی در شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان ،این خبر را آقای شیخ ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زاهدان اعلام و افزود:با توجه به نیاز روز افزون و تقاضای مردم برای دستیابی به آبزیان تازه , مدت زمانی است که عرضه ماهی زنده رونق گرفته است . به همین منظور اولین جایگاه عرضه زنده ماهی پرورشی با استفاده از دستگاههای مکانیزه توسط بخش خصوصی  با سرمایه گذاری حدود  3 میلیارد ریال در زاهدان در حضور مشاور سیاسی اجتماعی فرمانداری و بخشدار مرکزی و مدیر جهاد کشاورزی و منابع آب شهرستان زاهدان افتتاح گردید. این فروشگاه  با نام پروتئین سرای آراز در زاهدان, ظرفیت عرضه زنده  25  تن ماهی در سال را دارا میباشد .

      وی افزود ، افزایش سرانه مصرف , توسعه بازار و افزایش دسترسی جامعه به آبزیان , کاهش زنجیره عرضه تا مصرف , بهبود روش عرضه , حفظ کیفیت , ایجاد اعتماد و فراهم کردن قدرت انتخاب در خریدار از جمله اهداف زنده فروشی می باشد و تصریح کرد: امیدواریم با پشتیبانی و حمایت از توسعه فعالیت های پرورش آبزیان و نیز مراکز عرضه زنده ماهی, بتوانیم ماهی را با کیفیت مناسب در اختیار مردم قراردهیم ./