تاریخ ارسال

تکثیر ماهی سفیدک سیستان(شیزوتوراکس)در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان آقای مهندس فدایی رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی زهک با اعلام این خبر افزود ماهی شیزوتوراکس(سفیدک) از خانواده کپور ماهیان است که در نیمه دوم اسفند ماه هر سال با مساعد شدن شرایط دمایی، تکثیر این گونه با ارزش آغاز و در نیمه نخست فروردین به اتمام می رسد. وی اعلام نمود پیش بینی می شود در سال پرورشی  97-96  تعداد یک و نیم میلیون قطعه لارو تولید و در استخرهای پرورشی مرکز رهاسازی و بچه ماهی تولید شده پس از رسیدن به وزن مناسب جهت بازسازی ذخایر در منابع آبی و استخرهای پرورشی سطح استان رهاسازی گردند.